Bronze El Sol 2007

Gold FIAP (adapted music) 2008

Shortlist FIAP 2007

Gran Ampe de Oro 2008

Audi S3 "Symphony"